วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสีลมบอลรูม (ชั้นใต้ดิน) โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ กรุงเทพ สีลม